Týdenní plán

18.9. -22 .9.

Čj - rozdělování slov na slabiky, vlastní jména

M - seznámení se sčítáním do 20 s přechodem 10

PRV - Den bez aut, dopravní prostředky, bezpečně do školy

11.9. -15.9.

Čj - hláska, písmeno, slabika, slovo, věta, opakování podoby psacích a tiskacích písmen, čtení

M - opakování sčítání a odčítání do 20

Prv - Jsem druhák, orientace ve škole, bezpečnost ve škole a  třídě, moje aktovka

Závěrečný týden 26.6. -30.6.

pondělí - odnést domů kufřík na VV

úterý - pěší tůra na Rezek, opékání buřtů, s sebou pláštěnku, sportovní oblečení a obuv, svačina, pití, buřt

středa - rozdávání učebnic do 2. třídy, přinést si hračku, hru, Slabikář

čtvrtek - úklid třídy, hry, Tv, Slabikář, odnést si TV domů

 pátek - rozdávání vysvědčení na zahradě nebo v ŠD(ve třídě stavební úpravy), od 8.30 je možné si děti vyzvednout v ŠD, oběd v 9.30

29.5. -2.6.

ČJ  - měkké a tvrdé slabiky, bě, pě, vě,

M - sčítání a odčítání do 20

PRvk - čas

Psaní - di, tini, dy,ty, ny, f, F

15.5. -19.5.

Čj - hláska  a písmeno G, g, ď, ť, ň

M- sčítání a odčítání do 20

Prvk - měsíce a dny v roce

Pís. - písmeno Ch, D

8.5. -12.5.

ČJ - písmeno a hláska F,f, slabikotvorné r,l

M- čísla do 20, porovnávání, sčítání a odčítání

Pís - písmeno L, ch

Prvk - měsíce v roce

1.5.- 5.5.

Čj - písmeno a hláska CH,ch

M- čísla do 20, tělesa kvádr, válec

Pís - písmeno K, E

Prvk - jaro  -opakování, roční období

24.4. - 28.4.

Čj - písmeno a hláska Ř,ř

M - sčítání a odčítání do 15

 Psaní  - ř, Ř

Prvk - práce na zahradě - sejeme, sázíme

17.4. -21.4.

ČJ - písmeno a hláska Ž,ž

M - čísla do 15, sčítání a odčítání , rozklad na desítky a jednotky

PRVK - stromy a keře na jaře

Psaní - písmeno č,Č,ž

10.4. -14.4.

Čj písmeno a hláska Č,č

M- čísla do 15, porovnávání

PRvk - jaro,Velikonoce

Psaní - písmeno b, B

3.4. -7.4.

ČJ - písmeno a hláska B,b, nácvik čtení jednoslabičných slov typu zrak, hlas

M - tělesa, čísla do 15

Prvk - jaro , zvířata

Psaní - písmeno  H, T

27.3. -31.3.

ČJ - slova typu školák, písmeno a hláska H,h

M- nerovnosti, procvičování

Psaní - písmeno C, Z

Prvk- Jaro, rostliny, živočichové


13.3. -17.3.

ČJ - slabiky typu sla-, krá-, sta-, ...., dvojhlásky au,ou

M- sčítání a odčítání do 10

Psaní písmeno R

Prvk- jaro

6.3. -10.3.

ČJ - slova se slabikami typu sla, vla, mlé, písmeno a hláska R,r

M- číslo 10, rozklady, porovnávání

Psaní - dokončení 2.dílu, písmeno r

Prvk - opakování zdraví, nemoc, Jaro

27.2. -3.3.

ČJ - písmeno a hláska Š,š

M-  opakování počítání do 9

Psaní - písmeno Š,š

PRVK - nemoc, úraz

13.2. -17.2.

Čj -písmeno a hláska K,k

M- sčítání a odčítání do 9

Psaní -  písmeno k, opis, diktát přepis slov a vět

Prvk - zdravá výživa

6.2. -10.2.

ČJ - písmeno a hláska D,d

M - číslice 9, rozklady č.9

Psaní - opakování, opis, přepis, diktát

PRVK- zdravá svačina

30.1. -3.2.

ČJ - slova typu motýl, topol s uzavřenou slabikou do str.31

M- opakování, vztah o několik méně, dokončení 1.dílu

PRV - péče o tělo, hygiena, zdraví

Psaní - písmeno V, z

23.1. -27.1.

ČJ procvičujeme do strany 25, písmeno a hlásak Z,z

M- rozklady č.8, vztah o několik více

Psaní - písmeno N,v

PRV - opakování , části těla - úvod

16.1. - 20.1.

ČJ - písmeno  a hláska V,v,  skládáme věty  a hláskujeme slova

M - opakujeme, procvičujeme, číslo 8

Psaní - psaní U,u,n

PRV-  zvířata v zimě

9.1. -13.1.

ČJ - vyvození N,n,

M - č. 7, rozklady č.7

Psaní - písmeno y, opis, přepis, diktát, zaměřujeme se na zapamatování psacích písmen, spojení s tiskacím

Prv - zima, zimní radovánky pokračování

2.1. -6.1.2017

ČJ - vyvození Y,y, čtení slov a vět

M- sčítání a odčítání do 6, práce s tabulkou

Prv - zimní radovánky

Psaní - slova s velkým J, I, P

19.12. -23.12.

ČJ - opakování, procvičování

M-  počet do 6, rozklady

Prvk - Vánoce

Psaní - slova, J

12.12. -16.12.

ČJ - písmeno a hláska J, j

M- číslo 6, řada čísel0-10, rozklad čísla 6

Psaní  - t, I, j

Prvk - zima, zimní měsíce


5.12. -9.12.

ČJ - písmeno a hláska T,t, čtení vět

M - sčítání a odčítání do 5, číselná řada do 10

Psaní - O, Ó, psaní slabik, písanka č.2

Prvk - zima, Mikuláš

28.11.- 2.12.

Čj Slabikář  - opakujme písmena M,L,S,P , slabiky slova, věty. Nečtěte s dětmi dopředu ve Slabikáři, pokud chcete procvičovat využívejte Ž. abecedu nebo pracovní listy.

M- odčítání do 5, opakování sčítání do 5

PRVK - rodina - máme miminko

Psaní - písmeno o,ó, p, A, slabiky, diktáty, opisy, přepisy


21.11.-25.11.

Čj - opakujeme, procvičujem písmena, čtení slabik, rozkládání a skládání slyšené slabiky, čtení krátkých slov, viz. Ž. abeceda a pracovní list na čtení

M- počítání s nulou, rozklady

Prvk - rodina

Psaní - písmeno s,o,ó a slabiky

7.11- 11.11.

ČJ- hláska a písmeno U,u,ů,ú

M - rozklady čísel 3, 4 , 5, sčítání do 5

Prvk-  podzim - stromy, ovoce

Psaní - písmeno a, u, psaní slabik

31.10. -4.11.

ČJ - hláska a písmeno P,p, čtení slabik a krátkých slov

M- sčítání do 5, sčítání na číselné ose, rozklad čísla

PRV-  podzim - pokračování

Psaní - písmeno e, l, m


24.10. -28.10.

Čj - hláska a písmeno O,o, skládání a rozkládání slabik

M - sčítání, psaní číslice 5, opakování

Prv - podzim, práce na zahradě

17.10. -21.10.

Čj - hláska a písmeno S,s, nácvik čtení slabik, rozkládání a skládání slabik, dokončení uvolňovacích cviků ve velké písance, začneme písanku č.1

M- sčítání, psaní číslice 4

Prv - podzim

10.10 - 14.10.

ČJ - písmeno a hláska E,e, čtení slabik

M - sčítání, psaní číslice 3,4

PRV - Podzim


3.10-7.10

Čj - procvičování čtení písmen a slabik

M - opakování  - porovnávání, geometrické tvary

Prv - opakování Ve škole


26.9. -30.9

Čj - čtení slabik ma, má, vyvození písmene L,l, uvolňovací cviky ruky, rovné čáry vodorovné, šikmé, dbáme na správné sezení při psaní a držení tužky

M- určování počtu do 5, porovnávání > < =, psaní čísla 1

Prv - ve škole, opakování


19.9. -23.9.

ČJ - určování délky slabik, písmeno A,a, tvoření slabiky s písmeny M,A, uvolňovací cviky ruky - viz. písanka

M - určování pořadí, nahoře, dole, nad, pod, porovnávání více, méně, stejně, psaní znaků větší, menší než

Prv - cesta do školy, dopravní situace


12.9. -16.9.

ČJ - určování počtu slabik, rozlišování délky slabik, písmeno M.m, uvolňovací cviky zápěstí, záprstí, dbejte prosím na správné držení tužky

M - určování počtu do 5, číslice 0, vpravo, vlevo

PRV - přestávka, školní družina, dopravní prostředky, dopravní značky

5.9. -9.9.

ČJ - rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozdělování slov na slabiky, uvolňovací cviky ruky, dbát o správné držení tužky a sezení

M - určování počtu do 3, vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed

PRV - poznávám naši školu, třídu, spolužáky